top of page

PROSJEKT

Mangler ditt prosjekt arbeidskraft, kompetanse eller ledere?

Da kan vi i Ocean Recruitment & Competence bistå. Vi har egne ansatte som kan midlertidig ansettes i ditt tidsavgrenset prosjekt enten som prosjektleder, prosessleder eller i andre stillinger som prosjektet krever av arbeidsstyrke.

 

Dette er prosjekter som i all hovedsak beveger seg innenfor bransjer som: Industri, Olje og gass eller Maritim næringer. Geografisk er det fint om prosjektene finner sted i Vestland fylke, men det kan være aktuelt å bevege seg utenfor grensen. Ta gjerne en telefon så kan vi snakke om hva som trengs i ditt prosjekt, og hva vi kan gjøre for deg.

 

Mail: aslak@ocean-rc.no

Tlf. 41276301

 

Frå tidligere prosjekt har vi vært med som bidragsyter i installasjon av sjøbarrieresystem ved Haakonsvern. Arbeidet har blitt utført sammen med dyktige samarbeidspartnere på tvers av fylker.

 

 

Se link for mer informasjon: Installasjon av sjobarrieresystemer ved haakonsvern

bottom of page