Bedriften tilbyr kurs og - rekrutteringstjenester for offentlige og private bedrifter i Nordhordland og Gulen. Bakgrunn og målsetting er å tilby dokumentert og sertifisert opplæring, samt drive rekruttering av personell lokalt.